Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại hồ sơ bắt buộc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trình bày về những chính sách, hoạt động khắc phục những tác động mà mình gây qua cho môi trường xung quanh.

Việc lập đề án bảo vệ môi trường góp phần thể hiện trách nhiệm của mỗi tổ chức, doanh nghiệp với môi trường và tinh thần chủ động trong việc góp phần xây dựng xã hội.

Hãy chủ động trong việc bảo vệ môi trường sống cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường!

Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng được quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ sở đã thực hiện cải tạo, mở rộng quy mô, thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết về bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận đăng ký việc cam kết bảo vệ môi trường

Văn bản thông báo về việc chấp nhận việc đăng ký của bản cam kết bảo vệ môi trường

Bìa của đề án bảo vệ môi trường đơn giản cần ghi rõ:

Cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở

Cơ quan tư vấn (nếu có)

Mở đầu cần nêu rõ:

Cơ sở được thành lập theo quyết định của ai/ cấp nào, số và ngày của văn bản hay quyết định thành lập; số và ngày của văn bản đăng ký đầu tư (nếu có); số và ngày của giấy chứng hận đầu tư (nếu có); các thông tin liên quan khác (sao và  đính kèm các văn bản ở phần phụ lục của đề án).

Trường hợp địa điểm của cơ sở đặt tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải nêu rõ tên của khu/cụm, số và ngày của văn bản chấp thuận của Ban quản lý khu/cụm đó (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở sản xuất, kinh doanh (thuộc loại nào theo quy định trong khoản 1 Điều 15 của Thông tư này)

Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay với CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE để được tư vấn cụ thể nhất về đề án bảo vệ môi trường đơn giản


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) – 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân)

Email: antrinh1404@gmail.comvonguyenhoaian.mt@gmail.com

Địa chỉ: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *