Quan trắc môi trường và Lập Báo cáo công tác BVMT

1.QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.

Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải ra môi trường phải thực hiện quan trắc theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14,, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Thành phần môi trường phải được quan trắc bao gồm:

Nguồn thải, chất thải, chất ô nhiễm phải được quan trắc bao gồm:

2. BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Báo cáo công tác BVMT được quy định tại Điều 119 Luật BVMT; Mục 3; Chương V; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Đối tượng thực hiện báo cáo công tác BVMT

Các dự án đều phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, trừ đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

 1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm. Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;
 2. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Quy trình thực hiện báo cáo công tác BVMT

Nội dung báo cáo công tác BVMT

 • Nội dung báo cáo công tác BVMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI, ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
 • Nội dung báo cáo công tác BVMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải Đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI, ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
 • Đối tượng được miễn đăng ký môi trường thì không phải thực hiện báo cáo công tác BVMT.
 • Nội dung báo cáo công tác BVMT của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp quy định tại Mẫu số 06, Phụ lục VI, ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Thời gian nộp báo cáo công tác BVMT

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT định kỳ hàng năm trước ngày 05/01 của năm tiếp theo.

Nơi nhận báo cáo công tác BVMT

 • Cơ quan cấp Giấy phép môi trường/cơ quan tiếp nhận Đăng ký môi trường;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh;
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng (trong KCN).

 


Logo
CTY TNHH Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường LIGHTHOUSE
0986.301.755 - ☎ 0918.019.001
📬 an.nguyen@moitruonglighthouse.com
🔎 https://moitruonglighthouse.com/
🏘 Trụ sở chính: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. HCM
🏘 Văn phòng miền Nam: Tầng 4, Toà nhà Lucky House, 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
🏘 Văn phòng miền Bắc: Tầng 3, Toà nhà Lakeview Nam Hải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
🏘 Văn phòng miền Trung: 387 Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *