Tư Vấn Môi Trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM) là báo cáo mang tính dự báo ô nhiễm có thể xảy ra khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động.

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BVMT

Báo cáo được thực hiện trình cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào hoạt động chính thức.

GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép xả thải cho tất cả doanh nghiệp và các loại hình kinh doanh, thời gian lập hồ sơ nhanh chóng

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất 2021. Hướng dẫn cách lập kế hoạch bảo vệ môi trường 2020

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG & BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT

Tư vấn lập hồ sơ quan trắc môi trường doanh nghiệp – Với tần suất quan trắc dao động từ 3 tháng đến 6 tháng một lần

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Đo kiểm môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trường lao động tại nơi làm việc.

ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các tổ chức, cá nhân  cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại.

KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG

Kiểm toán môi trường là một hình thức kiểm tra, xem xét các hoạt động về quản lý chất thải và hệ thống quản lý các hồ sơ, giấy phép môi trường.

Thiết Kế - Thi CÔng

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải như nước thải hộ gia đình, thương mại và cơ quan

VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bảo trì và vân hành hệ thống xử lý nước thải định kỳ  mục đích phòng ngừa sự cố xảy ra, duy trì ổn

XỬ LÝ KHÍ THẢI

Xử lý khí thải là quá trình xử lý lượng khí thải thoát ra từ các nhà máy, xí nghiệp trong quá trình hoạt động

XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Xử lý nước cấp là quy trình quan trọng để tạo được nguồn nước cấp sử dụng cho sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE tiền thân là Công ty TNHH Thiết kế & Tư vấn Môi trường Lighthouse, thành lập tháng 7 năm 2012 và hoạt động liên tục trong suốt gần 10 năm qua. Hiện nay, Lighthouse là công ty hàng đầu tại miền Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường cũng như các giải pháp công nghệ xử lý nước thải.

Lighthouse – Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Với sự tư vấn từ đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghệm, Lighthouse mang đến những giải pháp về môi trường vững chắc cho doanh nghiệp. 
Xem Thêm