Tư Vấn Môi Trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM) là báo cáo mang tính dự báo ô nhiễm có thể xảy ra khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động.

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường .

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 

Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG & BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT

Tư vấn lập hồ sơ quan trắc môi trường doanh nghiệp – Với tần suất quan trắc dao động từ 3 tháng đến 6 tháng một lần

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Đo kiểm môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trường lao động tại nơi làm việc.

KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG

Kiểm toán môi trường là một hình thức kiểm tra, xem xét các hoạt động về quản lý chất thải và hệ thống quản lý các hồ sơ, giấy phép môi trường.

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương

ĐÀO TẠO

Để đáp ứng nhu cầu cho các bạn sinh viên chuyên ngành môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học và các doanh nghiệp.

Thiết Kế - Thi CÔng

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải như nước thải hộ gia đình, thương mại và cơ quan

XỬ LÝ KHÍ THẢI

Xử lý khí thải là quá trình xử lý lượng khí thải thoát ra từ các nhà máy, xí nghiệp trong quá trình hoạt động

XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Xử lý nước cấp là quy trình quan trọng để tạo được nguồn nước cấp sử dụng cho sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn

 BẢO TRÌ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bảo trì và vân hành hệ thống xử lý nước thải định kỳ mục đích phòng ngừa sự cố xảy ra, duy trì ổn

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Thành lập từ năm 2016 và hoạt động liên tục trong suốt gần 6 năm qua. Hiện nay, Lighthouse là công ty hàng đầu tại miền Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường cũng như các giải pháp công nghệ xử lý nước thải.

Với sự tư vấn từ đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghệm, Lighthouse mang đến những giải pháp về môi trường vững chắc cho doanh nghiệp.

Xem Thêm

THÀNH TỰU

+3000

Đối tác trên toàn quốc

+9234

Hồ sơ môi trường đã thực hiện thành công

+1500

Công trình xử lý nước thải và khí thải trên toàn quốc

+20000

Doanh nghiệp được tư vấn môi trường miễn phí 24/7

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

LIÊN HỆ