Sự hình thành báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

1. Khái niệm:

Đánh giá tác động môi trường ĐTM tiếng anh là EIA là sự đánh giá, phân tích, dự đoán các tác động của dự án đến môi trường từ các tác động tích cực- tiêu cực và các kía cạnh tự nhiên kinh tế xã hội.

2. Mục đích:

  • Đây là một hoạt động để đảm bảo rằng “ tác động của dự án đến môi trường có được các nhà đầu tư, quản lý quan tâm đến hay không?”.
  • Trên thế giới tổ chức quốc tế về đánh giá tác động môi trường mục đích chính là việc “ xác định đánh giá và giảm tác động của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh- lý- hóa tự nhiên và các yếu tố kinh tế- xã hội và các yếu tố khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết.
  • Đánh giá môi trường và điều chỉnh các thủ tục, quy tắc hành chính và đưa ra các quyết định và xem xét lại luật pháp.
  • Các nhà quản lý đưa ra quyết định kết hợp với việc khảo sát ý kiến của người dân để đưa ra các quyết định phù hợp.
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường khi hoàn thành là cơ sở so sánh các tác động thực tế so với dự đoán. Từ đó xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tương lai hợp lệ, hiệu quả.
  • Dựa vào các kết quả sau khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để lên các phương pháp phòng chống ô nhiễm môi trường. Đưa ra các quyết định từ chối, sửa đổi, yêu cầu về trách nhiệm pháp lý, bảo hiểm của dự án.

3. Lịch sử hình thành:

Những năm 60 của thế kỉ XX: con người vẫn luôn có những nhận thức sâu sắc về vấn đề môi trường, và khi nhu cầu nâng cao cuộc sống của con người càng ngày càng cao thì vấn đề đánh giá tác động môi trường cũng được đề cập rõ ràng, phổ biến và chặt chẽ.

Năm 1969: Hoa Kỳ ban hành đạo luật Chính sách môi trường quốc gia ( NEPA) từ đó đạo luật đã được phát triển qua nhiều quốc gia. Đạo luật này quy định, yêu cầu cần phải tiến hành đánh giá tác động môi trường của các hoạt động lớn, hoạt động quan trọng có thể gây ra tác động đáng kể đến môi trường.

Theo sau sự hình thành đạo luật ở Mỹ, Đánh giá tác động môi trường được áp dụng ở nhiều nước: Nhật, Singapo, Hồng Kông (1972), tiếp theo là Canada (1973), úc (1974), Đức (1975), Pháp (1976), Philippin (1977), Trung Quốc (1979).

Với một số yêu cầu cơ bản khi được hình thành:

  • Tất cả các cơ quan phải tiếp cận đánh giá tác động môi trường một cách hệ thống, liên ngành trong quá trình quy hoạch và ra quyết định.
  • Tất cả các cơ quan phải xác định phương pháp phát triển và thủ tục bảo vệ môi trường cùng các kía cạnh kinh tế- kỹ thuật.
  • Chỉ ra sự cần thiết của việc soạn thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác định nội dung cần có.

Ở Việt Nam: sau khi giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước ( năm 1975) cùng với sự nghiệp khôi phục lại đất nước sau chiến tranh. Những năm đầu 80 của thế kỳ XX, Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận các vấn đề môi trường và bắt đầu tiếp cận hòa nhập cùng xu hướng bảo vệ môi trường của quốc tế. Sau những nghiên cứu học hỏi năm 1993 Luật bảo vệ môi trường lần đầu tiên của nước ta ra đời cùng cơ quan quản lý : Bộ Tài nguyên và môi trường và các sở Khoa học công nghệ. Các trung tâm này bắt đầu nghiên cứu các vấn đề môi trường chuyên sâu và hình thành các điều lệ, thông tư nghị định quy định cụ thể phương pháp, điều khoản quy định đối với việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Với bộ luật mới nhất hiện nay như là : nghị định nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

 


Nếu quý doanh nghiệp cần tư vấn hỗ trợ về vấn đề Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ với Công ty TNHH MTV Môi trường LightHouse để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) – 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân)

Email: antrinh1404@gmail.comvonguyenhoaian.mt@gmail.com

Địa chỉ: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *