Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi mới được thay thế cho tên cũ Cam kết bảo vệ môi trường được áp dụng chính thức từ ngày 14/2/2015 từ Chính phủ ban hành thông qua nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Kế hoạch bảo vệ môi trường được xem là hồ sơ căn cứ pháp lý mà những doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sản xuất cần phải thực hiện đúng quy trình để đảm bảo được giảm thiểu tối đa nguồn ô nhiễm môi trường khi đang trong quá trình hoạt động. Vậy hồ sơ này được triển khai như thế nào, quy trình thực hiện ra sao, có cần thay đổi hay không?

Quy trình kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là bộ hồ sơ pháp lý mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp cùng với cơ quan môi trường và là một giai đoạn phân tích, đánh giá và dự báo những ảnh hưởng tới môi trường của dự án trong quá trình thực hiện và hoạt động sản xuất. Từ đó mà doanh nghiệp có thể đề xuất được những giải pháp tối ưuu nhất để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công những công trình lớn.

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường ra sao ?

– Tham khảo và thăm dò môi trường xung quanh khu vực kinh doanh và sản xuất, cũng như thu thập các số liệu liên quan. Cụ thể là khảo sát môi trường tự nhiên – xã hội có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến dự án.

– Xác định các nguy cơ hoặc nguồn gây ô nhiễm từ công trình dự án: chất thải, khí thải, tiếng ồn,… Tìm hiểu chính xác dòng phát sinh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

– Xem xét và phân tích mức độ ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm lên nguồn tài nguyên môi trường.

– Đề xuất và đánh giá các giải pháp khắc phục tổng thể, các hạng mục công trình được thực hiện để bảo vệ môi trường.

– Liệt kê các phương án xử lý nước thải, khí thải, các loại chất thải, phương án thu gom và xử lý các loại chất thải từ hoạt động của công trình. Xây dựng các kế hoạch về chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Lập các bản thảo, công văn và hồ sơ bắt buộc phục vụ cho việc phê duyệt dự án.

– Kiểm duyệt và ra quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tổ chức đã lập kế hoạch môi trường phải lập và đăng ký lại bản kế hoạch này trong những trường hợp sau:

+ Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian đã cam kết
+ Thay đổi địa điểm thi công công trình
+ Thay đổi quy mô, trật tự cung ứng không giống như trong bản kế hoạch

Lưu ý: Nếu tổ chức đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập bổ sung đề án kiểm soát an ninh môi trường đơn giản để giảm thiểu trái luật.

1. Giấy tờ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền công nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

– Bản kế hoạch môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hành theo chiếc tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

– Báo cáo đầu tư hoặc phương án cung ứng, buôn bán, nhà sản xuất.

2. Thủ tục đăng ký kế hoạch môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

– Bản kế hoạch môi trường buộc phải có cấu trúc và nội dung theo dòng quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

– Con số đầu tư hoặc phương án phân phối, buôn bán, nhà cung cấp của chủ Dự án.

3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được giao cho, giấy tờ được thực hiện theo quy định tương ứng với cơ quan mang thẩm quyền.

Quy trình kế hoạch bảo vệ môi trường

Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

– Kiểm tra việc đơn vị thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch giữ gìn môi trường đã được xác nhận.
– Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị về vấn đề bảo vệ môi trường của chủ công trình, chủ cơ sở cung ứng, buôn bán, nhà cung cấp và đơn vị, cá nhân can dự đến công trình, phương án sản xuất, buôn bán, nhà sản xuất.
– Kết hợp với các chủ đầu cơ công trình, chủ hạ tầng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan, đơn vị, cá nhân sở hữu can dự xử lý sự cố môi trường xảy ra trong công đoạn thực hành công trình, phương án cung ứng, kinh doanh, nhà sản xuất.


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) – 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân)

Email: antrinh1404@gmail.comvonguyenhoaian.mt@gmail.com

Địa chỉ: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *