Kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương năm 2016

Tỉnh Bình Dương hiện nay là tỉnh chiếm nhiều khu công nghiệp trong khu vực Đông Nam Bộ nước ta. Với nhiều khu công nghiệp được tập trung lại như vậy, tỉnh Bình Dương luôn phải chú ý đến những vấn đề về bảo vệ môi trường. Việc hợp tác với các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây sẽ giúp theo dõi và tìm giải pháp kịp thời để có thể duy trì được môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây hại. Tất cả những công việc trên được thể hiện thông qua Kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương năm 2016 với sự kết hợp các giải pháp từ cơ quan chức năng và sự hợp tác từ các doanh nghiệp.
[Xem thêmKế hoạch bảo vệ môi trường là gì?]

Mới đây, Luật kế hoạch bảo vệ môi trường 2014 quy định thực hành kế hoạch bảo vệ môi trường thay thế cho thực hành Cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường ( Luật BVMT 2005).

Kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Đối tượng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
– Dự án cung cấp, buôn bán mang quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
– Chưa thi công vun đắp và hoạt động.

2. Căn cứ pháp lý kế hoạch bảo vệ môi trường:
– Luật kế hoạch bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch kế hoạch bảo vệ môi trường, thẩm định môi trường chiến lược, giám định ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 – 19).
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về thẩm định môi trường chiến lược, thẩm định tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ngày 28-9, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3351/KH-UBND về kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh vào năm 2016.

Theo kế hoạch, trong năm 2016, chính quyền cấp tỉnh tập trung xử lý các yêu cầu, bức xúc của địa phương về các điểm gây ô nhiễm môi trường để phòng ngửa và kiểm soát các trường hợp tiêu cực như: quản lý chất thải, tăng cường năng lực quản lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường tuyên truyền cho người dân ý thức về bảo vệ môi trường cộng đồng.

Cụ thể, các bức xúc về vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan chính quyền xử lý dứt điểm như Kênh Ba Bò, Suối Điệp, Suối Bung Cù,… các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường cũng được xử lý nhanh gọn và dứt điểm bằng cách di dời các cơ sở này tách ra khỏi khu dân cư, tránh gây hại cho môi trường sống của người dân. Các biện pháp mạnh cũng được thực hiện để tối đa việc bảo vệ môi trường như tăng cường công tác giác sát, hậu kiểm, và thanh tra các kế hoạch phát triển bền vững của các doanh nghiệp và khu công nghiệp trong khu vực. Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các loại hóa chất, thuộc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học dùng trong nông nghiệp. Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất tại các làng nghề truyền thống, có biện pháp kịp thời để phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường sinh thái trên đồng ruộng và trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm. Đồng thời, kiểm tra kỹ lưỡng việc nhập khẩu máy móc, phế liệu hoặc thiết bị đã qua sử dụng có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tiếp tục duy trì các chương trình quan trắc môi trường, xây dựng báo cáo chuyên đề, tổng hợp số liệu nhằm đánh giá tổng thể chất lượng môi trường ở địa phương. Tiếp tục vận hành, mở rộng hệ thống giám sát nước thải tự động của các Khu công nghiệp và một số doanh nghiệp có lưu lượng thải lớn trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền vận động sử dụng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh khí thải CO2 trong sinh hoạt đô thị; nghiên cứu thiết kế hệ thống biến đổi năng lượng mặt trời ứng dụng trong dân dụng.
Thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn. Xây dựng các mô hình quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2016. Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường các cấp phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn tỉnh.Đẩy mạnh công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc ký quỹ bảo vệ môi trường.Thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp thuộc cấp huyện quản lý vào cổng thông tin quản lý môi trường Bình Dương, để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Trong khoảng thời gian tới, Bình Dương sẽ tập trung xử lý những vấn đề về môi trường

Tiếp tục tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng nhận thức về kế hoạch bảo vệ môi trường; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý môi trường cho các đơn vị doanh nghiệp và những hội đoàn thể.Triển khai nhân rộng mô hình tự quản môi trường tại các khu dân cư trên khu vực tỉnh; vận động nhân dân thực hành nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành những quy định của luật pháp về kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết: https://moitruonglighthouse.com/ke-hoach-bao-ve-moi-truong.html


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) – 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân)

Email: antrinh1404@gmail.comvonguyenhoaian.mt@gmail.com

Địa chỉ: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *