Đo kiểm môi trường lao động (Quan trắc môi trường lao động)

I/ ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG (QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG) LÀ GÌ?

Môi trường lao động là môi trường bên trong các khu vực sản xuất, văn phòng,… nơi có người lao động làm việc và chịu ảnh hưởng trực tiếp. Môi trường lao động bao gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu (nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, bức xạ nhiệt), ánh sáng, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất,… Do đó, để cải thiện điều kiện làm việc, đưa ra các biện pháp/ phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho người lao động; các Doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức kiểm tra các yếu tố nêu trên. Ý nghĩa của việc quan trắc môi trường lao động ngoài việc tuân thủ quy pháp luật còn hướng đến hoạt động sản xuất bền vững, nhân văn.

II/ ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN PHẢI LÀM ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG (QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG)

Quan trắc môi trường lao động áp dụng cho đa dạng đối tượng, cụ thể: các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học, bệnh viện,… có sử dụng lao động phải quan trắc môi trường lao động theo quy định của Bộ Y Tế và Chính Phủ.

III/ CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

Nghị định 44/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Thông tư 31/2028/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

IV/ TẦN SUẤT THỰC HIỆN ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG (QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG)

Tần suất thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động được quy định tại khoản 2, Điều 7 trong Nghị định 39/2016 NĐ-CP như sau: Người sử dụng lao động phải có kế hoạch kiểm tra, đo đạc, đánh giá chất lượng môi trường làm việc cũng như hiệu quả của các biện pháp phòng chống các yếu tố có hại, ít nhất 01 lần/ năm.

V/ NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG (QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG)

Dựa trên kế hoạch quan trắc môi trường lao động của cơ sở, nhà tư vấn sẽ đánh giá kế hoạch dựa trên luật định và thực tế vận hành tại cơ sở. Từ đó nhà đầu tư vấn sẽ tiến hành tổ chức quan trắc môi trường lao động với các nội dung sau đây:

 • Đo đạc các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tốc độ gió;
 • Đo đạc các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, phóng xạ);
 • Đo bụi tuần hoàn, bụi hô hấp;
 • Lấy mẫu và phân tích các khí: Nox, Sox, CO, CO2, HCl, O2, O3, H2S,…;
 • Lấy mẫu và đo đạc các dung môi hữu cơ: hóa chất bảo vệ thực vaq, hợp chất hữu cơ bay hơi – VOCs, các hợp chất phenol, acetylen, formaldehyt, xăng, các dung môi hữu cơ,…;
 • Lấy mẫu và đo đạc các hơi kim loại: Asen, Cadimi, thủy ngân, chì, kẽm,…;
 • Đo đạc các yếu tố vi sinh không khí: vi sinh tổng số, coliform, E.coli, Stepcocuss Feacalis, Pseudomonas aeruginosa…;
 • Đánh giá và lập hồ sơ vệ sinh lao động cho các đơn vị có nhu cầu theo thông số 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

VI/ QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Trong quá trình thực hiện việc quan trắc môi trường lao động, Lighthouse đã thực hiện đầy đủ các bước để đảm bảo tính chuyên nghiệp. Các bước này bao gồm:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin được doanh nghiệp cung cấp, khảo sát thực tế và báo giá
 • Bước 2: Hai bên thống nhất hợp đồng và sắp xếp thời gian thực hiện quan trắc môi trường lao động
 • Bước 3: Tiến hành đo quan trắc môi trường lao động
 • Bước 4: Tiến hành phân tích đánh giá kết quả quan trắc môi trường lao động
 • Bước 5: Hoàn thiện, trả hồ sơ vệ sinh môi trường lao động (nếu có) và Hồ sơ quan trắc môi trường lao động cho doanh nghiệp, đưa ra kiến nghị cho doanh nghiệp

Trong trường hợp còn vướng mắc, Quý Khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Lighthouse theo Hotline 028.6681.9722. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí liên quan đến quan trắc môi trường lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *