Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ?

 • Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ mang tính pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ doanh nghiệp đối với Cơ quan Nhà nước. Trong đó, chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo về mức độ gây ô nhiễm của dự án gây ra ở giai đoạn xậy dựng cho đến khi đi vào hoạt động. Đồng thời đưa ra những biện pháp thích hợp trong từng giai đoạn để bảo vệ môi trường.
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2014) được thay thế cho Bản Cam Kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005) được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Vì sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

 • Thực hiện chính sách phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội.
 • Dự báo trước các tác động của dự án từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
 • Hợp thức hoá hồ sơ để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động.

Căn cứ để thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2015
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2015
 • Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13
Trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Tại Nghị đinh 18/2015 NĐ-CP có quy định, các trường hợp sau đây bắt buộc phải Lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường:
 • Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II nghị định này.
 • Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, đồng thời không thuộc Phụ lục II nghị định này.
 • Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trườngtại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định này.
 • Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn tư hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trườngđược thực hiện tại một trong các ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.
 • Tại Phụ lục IV nghị định này có quy định các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường:

Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh như: khảo sát điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, thu thập số liệu về quy mô dự án.

Bước 2: Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường khi thi công và dự án đi vào hoạt động như: khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn và lỏng, đồng thời xác định các loại phát sinh trong quá trình vận hành dự án.

Bước 3: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến môi trường tiếp nhận.

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể và các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước và khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng các chương trình, đề án quản lý đồng thời giám sát môi trường.

Bước 6: Soạn thảo công văn và hồ sơ đề nghị phê duyệt Dự án.

Bước 7: Thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 8: Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 9: Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch đã được xác nhận.

Bước 10: Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức cùng các cá nhân liên quan đến dự án.

Bước 11: Phối hợp với các bên liên quan cùng nhau xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hồ sơ cần thiết khi làm kế hoạch bảo vệ môi trường:
 • Giấy đăng kí kinh doanh/ Giấy phép đầu tư
 • Địa điểm hoạt động
 • Báo cáo đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bẳng vẽ mặt bằng tổng thế, thoát nước mưa, nước thải.

Ngoài ra, tuỳ vào mỗi doanh nghiệp sẽ thêm hoặc bớt các loại hồ sơ trên.

Thời gian hoàn tất hồ sơ:

Thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại khoản 3 điều 32 Luật Bảo vệ môi trường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu.

Mức phạt nếu không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường?

Theo Điều 11 của nghị đinh 155/2016/NĐ-CP Quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường áp dựng từ ngày 1/1/2017 như sau:

 1. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.
 2. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
 3. Hình thức xử phạt bổ sung: Có thể đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 01 tháng đến 03 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Mức phạt trên chỉ áp dụng cho các cá nhân, riêng các tổ chức sẽ nhân đôi mức phạt.

Bài viết được xem nhiều: báo cáo giám sát môi trường định kỳ

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

 • Hotline: 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân) – 0917.74.2006 (Mr. Quốc Vương)
 • Email: vonguyenhoaian.mt@gmail.com  quocvuongbach.mt@gmail.com
 • Địa chỉ: 27 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM
Share

Leave a comment