Tổng quan về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì ?

Đề án bảo vệ môi trường là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Song song đó, đề án còn đánh giá mức độ tác động các nguồn ô nhiễm. Từ đó Doanh nghiệp cũng có thể đưa ra các giải pháp báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Cụ thể như Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,…đã hoạt động nhưng chưa được thẩm định và chưa được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết:

Theo thông tư số 26/2015/TT-BTNMT- “QUY ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN”  hồ sơ bao gồm:

Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

Quy trình lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

 • Bước 1: Khảo sát, thu nhập số liệu tình hình hoạt động và hiện trạng môi trường xung quanh của công ty.
 • Bước 2: Khảo sát các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Bước 3: Đánh giá và xác định các nguồn ô nhiễm ( nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn,…) và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
 • Bước 4: Thu mẫu các nguồn có thể gây ô nhiễm của dự án sau đó mang về phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Bước 5: Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường thông qua các mẫu đã được đánh giá tại phòng thí nghiệm.
 • Bước 6: Lên các biện pháp giải thiểu ô nhiễm và đề xuất các dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Bước 7: Đề xuất các phương pháp xử lý các nguồn gây ô nhiễm.
 • Bước 8:Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 • Bước 9: Soạn thảo công văn hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Bước 10: Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.
  – Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Thẩm định, phê duyệt và thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết:

Theo điều 7 của theo thông tư số  26/2015/TT-BTNMT

 1. Thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết bao gồm các hoạt động sau đây:

Tham khảo thêm chi tiết: tại điều 7 thông tư số 26/2015-TT-BTNMT

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, chủ cơ sở có trách nhiệm:

 • Trường hợp đề án chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung

Gửi ba (03) bản đề án chi tiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư có đóng dấu giáp lai đến cơ quan thẩm định để phê duyệt

 • Trường hợp đề án chi tiết được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung

Chỉnh sửa, bổ sung đề án theo yêu cầu và gửi ba (03) bản đề án theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư có đóng dấu giáp lai kèm theo một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa, văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt.

Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan có thẩm quyền tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo của cơ quan thẩm định, phê duyệt.

 • Trường hợp đề án chi tiết không được thông qua

Lập lại đề án chi tiết và gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt. Thời hạn thẩm định lại đề án chi tiết thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4

3.Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết được quy định như sau:

a) Tối đa bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của cơ quan quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 6.

b) Tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của cơ quan quy định tại Khoản 4 Điều 6.

c) Thời hạn quy định tại các điểm a, b Khoản này không bao gồm thời gian chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điểm b Khoản 2.

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc và cần sự tư vấn về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi công ty môi trường lighthouse để được tư vấn  một cách nhanh chóng nhất!

CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
 
🔍Website: https://moitruonglighthouse.com
🏘 Văn phòng phía Nam: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, HCM
🏘 VPĐD: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, HCM
☎ Hotline kinh doanh: 0918 019 001 (Mrs. Hoài Ân) - Email: an.nguyen@moitruonglighthouse.com
🏘 Văn phòng phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà Diamind Flower, 48 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
☎ Hotline kinh doanh: 0918 019 001 (Mrs. Hoài Ân) - Email: an.nguyen@moitruonglighthouse.com
🏘 Văn phòng Tây Nguyên: 387 Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
☎ Hotline kinh doanh: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) - Email: trinh.nguyen@moitruonglighthouse.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.