Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?

I/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản ?

– Trước tiên chúng ta cần phải nắm “Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?“: Đề án bảo vệ môi trường thực chất là 1 bản pháp lý mà các công ty phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu công ty chưa sở hữu giấy công nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay bản kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc quyết định chuẩn y Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của môi trường (ĐTM) thì tùy thuộc vào quy mô, chiếc hình Công trình mà các đơn vị phải lập 1 trong 2 cái đề án là Đề án bảo vệ môi trường đơn giản chi tiết hay Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Hồ sơ môi trường Đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ được thực hành ví như công ty đã đi vào hoạt động nhưng chưa tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 Trong quá trình đánh giá về Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, sở hữu phần đông người đặt ra câu hỏi: vì sao phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

Vậy: Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đơn giản mục đích là để theo dõi diễn biến của môi trường quanh đó khu vực Dự án. đồng thời, đánh giá được mức độ ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối có môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những trở ngại ô nhiễm. từ Đó, đơn vị có thể xây dựng được những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp.

II/ Đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Hạ tầng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương có đối tượng phải lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 nghị định 18/2015/NĐ-CP và không sở hữu một trong các văn bản sau: giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường, văn bản thông tin về việc chấp thuận đăng ký bản kế hoạch bảo kê môi trường, giấy công nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

III/ Các giấy má thiết yếu để lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Điều 11 chương III Thông tư 26/2015/TT-BTNMT với quy định rõ về các giấy tờ cần phải có để lập đề án bảo vệ môi trường thuần tuý.

– Văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ hạ tầng theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành cố nhiên Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
– Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần phải có theo bắt buộc của cơ quan sở hữu thẩm quyền, chủ hạ tầng sở hữu bổn phận gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo đề nghị. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn thuần được quy định như sau:

Nơi đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban dân chúng cấp thị xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành dĩ nhiên Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
cơ sở vật chất đăng ký tại Ủy ban quần chúng cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành tất nhiên Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
quy trình lập, đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập và công nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đơn giản được thực hiện theo thứ tự tại Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, gồm những bước sau đây:

– Chủ cơ sở vật chất quy định tại Điều 10 Thông tư 2015/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Điều 17 Thông tư này đến Ủy ban quần chúng. Khác cấp quận.

– Ủy ban dân chúng cấp thị xã ủy quyền cơ quan thường trực đăng ký tiến hành coi xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đa số theo quy định tại Phụ lục 19a, Phụ lục 19b dĩ nhiên Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì với văn bản thông tin chủ cơ sở để hoàn thiện.
– Trường hợp thủ tục đa số theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý giấy má. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tiễn tại cơ sở vật chất và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.
– Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông tin kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).
– Chủ hạ tầng thực hiện đúng những bắt buộc được thông tin (nếu có).
– chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp thị xã cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
– Cơ quan túc trực đăng ký chứng nhận và gửi đề án môi trường thuần tuý đã xác nhận.

IV/ Cơ quan kết nạp, giám định và thời hạn xác nhận đăng ký báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn thuần trong những trường hợp sau đây:

a) cơ sở vật chất nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.
b) cơ sở nằm trên vùng biển mang chất thải đưa vào địa bàn thức giấc xử lý.
c) hạ tầng có quy mô, thuộc tính tương đương mang đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo kê môi trường theo quy định của luật pháp về đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định tác động môi trường và kế hoạch kiểm soát an ninh môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp quận xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

3. Ủy ban quần chúng cấp thị trấn xác nhận đăng ký đề án đơn thuần lúc được Ủy ban nhân dân quận giao cho bằng văn bản.

4. Trong thời hạn mười (10) ngày khiến việc, tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu đăng ký công nhận đề án đơn thuần, cơ quan mang thẩm quyền công nhận bằng văn bản theo dòng quy định tại Phụ lục 15 ban hành dĩ nhiên Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa công nhận, cơ quan có thẩm quyền công nhận thông tin bằng văn bản và nêu rõ lý do.


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) – 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân)

Email: antrinh1404@gmail.comvonguyenhoaian.mt@gmail.com

Địa chỉ: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *