Các điều khoảng về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một trong những văn bản bắt buộc trong hồ sơ bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức của bạn chưa biết rõ đây là gì, những quy định, thời gian thực hiện, chi tiết như thế nào; bạn không có bộ phận pháp lý riêng biệt thực hiện, bạn không muốn mất nhiều thời gian và chi phí nhưng không đạt kết quả?

Môi trường Lighthouse với hơn 5 năm kinh nghiệm là sự lựa chọn hàng đầu tư vấn và thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các tổ chức với mọi quy mô, ngành nghề hiện nay trên thị trường. Một số quy định về báo cáo giám sát môi trường doanh nghiệp cần biết về điều khoảng thi hành luật làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Điều 1. Kinh phí lập thống kê trạng thái môi trường, bộ chỉ thị môi trường và điều hành số liệu lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Kinh phí lập lập Con số báo cáo giám sát môi trường định kỳ, bộ chỉ thị môi trường và điều hành số liệu quan trắc môi trường sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành lập Con số báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

1. Thông tư này sở hữu hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
2. Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc vun đắp Con số môi trường đất nước, Con số tình hình ảnh hưởng môi trường của lĩnh vực, ngành và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh; Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về vun đắp và quản lý các chỉ thị môi trường đất nước và Thông tư 10/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối sở hữu môi trường ko khí, nước mặt đất liền, nước biển ven bờ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này sở hữu hiệu lực thi hành.

Điều 3. Bổn phận thi hành lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

1. Tổng cục Môi trường mang nghĩa vụ hướng dẫn, rà soát, theo dõi, đôn đốc việc thực hành Thông tư này; hướng dẫn phương pháp, tổng hợp thông tin cho bộ chỉ thị môi trường, giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ dẫn chi tiết cấu trúc, định dạng file số liệu quan trắc môi trường.
2. Cơ quan điều hành nhà nước về môi trường, đơn vị, cá nhân có hoạt động can dự tới Báo cáo trạng thái môi trường, xây dựng, thực hiện bộ chỉ thị môi trường; tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia; chương trình quan trắc môi trường cấp tỉnh; chương trình quan môi trường của những khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở vật chất sản xuất, buôn bán, nhà cung cấp chịu phận sự thi hành Thông tư này.
3. Trong thời kỳ thực hành, giả dụ với cạnh tranh, gặp trắc trở, yêu cầu những cơ quan, công ty, tư nhân sở hữu can hệ kịp thời đề đạt về Bộ Tài nguyên và Môi trường để coi xét, khắc phục.


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) – 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân)

Email: antrinh1404@gmail.comvonguyenhoaian.mt@gmail.com

Địa chỉ: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *