Kế hoạch bảo vệ môi trường

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh sản xuất. Các doanh nghiệp phải thường xuyên lưu ý về những vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, cũng như chấp hành đúng các quy định về môi trường mà pháp luật đã đề ra. Để làm được điều này, các doanh nghiệp thường lập kế hoạch bảo vệ môi trường để xác định hướng đi hoặc những biện pháp mà doanh nghiệp cần áp dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường: theo luật kiểm quản lý ninh môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, lập kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được ứng dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2015 này.
– Đây là giấy tờ pháp lý cơ sở ràng buộc doanh nghiệp giữa đơn vị đối với cơ quan môi trường và là 1 quá trình đánh giá, đánh giá và dự đoán các tác động đến môi trường của quá trình trong công đoạn thực hiện và hoạt động. Trong đó các tổ chức có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng thời kỳ hoạt động cũng như thi công các dự án.
– Lập hồ sơ lập kế hoạch bảo vệ môi trường chỉ một lần duy nhất.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

* Lick => Hướng dẫn cách lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết:

I/ Vì sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được những trở ngại sau:

+ Thực hành chính sách phát triển kinh tế – phố hội đi đôi với lập kế hoạch bảo vệ môi trường
+ Đánh giá, dự báo trước những tác động của công trình tới môi trường, trong khoảng ngừng thi công với sở hữu những biện pháp nhằm hạn chế – xử lý những tác động xấu đến môi trường, thực hành công tác bảo vệ môi trường
+ Hợp thức hóa quá trình hoạt động của công ty

II/ Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1.Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Bản kế hoạch bảo kê môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo cái tương ứng quy định tại những Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

b) Thống kê đầu tư hoặc phương án cung ứng, kinh doanh, nhà sản xuất.

2. thủ tục đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban dân chúng cấp huyện gồm:

a) Bản kế hoạch bảo vệ môi trường với buộc phải về cấu trúc và nội dung theo loại quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

b) Thống kê đầu tư hoặc phương án cung ứng, kinh doanh, dịch vụ của chủ Dự án.

3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được giao cho, thủ tục được thực hành theo quy định tương ứng sở hữu giấy tờ đăng ký tại cơ quan mang thẩm quyền.

III/ Cơ quan thẩm định coi xét giấy tờ lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
– Tiếp thu và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ Công trình, chủ cơ sở phân phối, kinh doanh, nhà sản xuất và đơn vị, tư nhân liên quan đến Công trình, phương án phân phối, kinh doanh, nhà sản xuất.
– Kết hợp có chủ đầu cơ Công trình, chủ hạ tầng cung ứng, buôn bán, dịch vụ và cơ quan, công ty, tư nhân sở hữu can dự xử lý sự cố môi trường xảy ra trong thời kỳ thực hành Dự án, phương án cung cấp, buôn bán, nhà sản xuất.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Bạn cần tư vấn về cách lập kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết:

Địa chỉ liên hệ cụ thể và giải quyết nhanh chóng các yêu cầu, thắc mắc liên quan đến lập đề án bảo vệ môi trường cho khách hàng:

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân) – 0917.74.2006 (Mr. Quốc Vương)
Email: vonguyenhoaian.mt@gmail.com quocvuongbach.mt@gmail.com
Địa chỉ: 27 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Share

Leave a comment