Thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải môi trường sinh học hiếu khí

Thông số vận hành các công trình sinh học hiếu khí

Vận hành hệ thống xử lý hiếu khí: Trước khi tiến hành vận hành toàn bộ hệ thống, cần tiến hành các thao tác: khởi động kỹ thuật, khởi động hệ thống sinh học

 1. Khởi động kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải môi trường:
  • Kiểm tra hệ thống điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống
  • Kiểm tra hóa chất cần cung cấp và mực nước trong các bể
  • Kiểm tra kỹ thuật toàn bộ hệ thống (vận hành các bơm sục khí, các van, chương trình…) Đồng thời thực hiện thử bằng nước sạch trước khi vận hành hệ thống trên nước thải thực tế.
 2. Khởi động hệ thống sinh học hệ thống xử lý nước thải môi trường:

Thông thường, để khởi động hệ thống sinh học thì cần phải có sẵn lượng sinh khối trong các hệ thống xử lý. Sinh khối có thể phát triển tự phát thông qua việc cấp nước thải liên tục và bể phản ứng. Để tiết kiệm thời gian có thể cấy vào bể phản ứng các sinh khối lấy từ nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động hoặc sinh khối vi sinh chuyên biệt.

Các sinh khối thông thường được nuôi cấy từ các hệ thống xử lý bùn hoạt tính đang hoạt động, hoặc nguồn sinh khối có thể lấy từ các nguồn khác. Khi đó đòi hỏi mất nhiều thời gian hơn. Hàm lượng sinh khối sau khí cấy nằm trong khoảng 2g/l.

Khởi động với tải sinh khối thấp không vượt quá giá trị thiết kế (0.15kgBOD/kg bùn.ngày). Nếu chất lượng nước sau xử lý tốt (BOD, COD, Nito), tăng tải trọng. Khi tăng tải, cần đảm bảo hàm lượng sinh khối thích hợp.

 1. Các thông số cần xem xét hệ thống xử lý nước thải môi trường:
 • COD; BOD; MLSS; MLVSS; N (N – NH3; N – NO­2; N – NO3; N kiejdahl), P (ortho P, poly P)
 • Thể tích sinh khối: thể tích bùn lắng sau 30ph (V thí nghiệm = 1 lít)
 • Chỉ số thể tích sinh khối: SVI (mg/l ) = thể tích sinh khối lắng / hàm lượng sinh khối.
  • Tải trọng hữu cơ:

Với COD: OLR = COD (kg/m3) x Q (m3/ngày) / V bể (m3)

Với BOD: OLR = BOD (kg/m3) x Q (m3/ngày) / V bể (m3)

 • Tải sinh khối

F/M =

 • Tải trọng bề mặt
 • Thời gian lưu trung bình

 

———-

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) – 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân)

Email: antrinh1404@gmail.comvonguyenhoaian.mt@gmail.com

Địa chỉ: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *