Cập nhật quan trắc và lập báo cáo giám sát môi trường bình dương-2017

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có một số thay đổi trong việc quy định về tần suất quan trắc môi trường và lập Báo cáo giám sát môi trường tại Bình Dương như sau:

1. Đối với các công ty thuộc quyền quản lý của Ban quản lý Khu công nghiệp VSIP:

  • Các doanh nghiệp có hồ sơ môi trường ban đầu là Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc tương đương: quan trắc môi trường 3 tháng/lần.
  • Các doanh nghiệp có hồ sơ môi trường ban đầu là Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Đề án bảo vệ môi trường cấp tỉnh: quan trắc môi trường 6 tháng/lần.
  • Các doanh nghiệp có hồ sơ môi trường ban đầu là Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp quận/huyện: được miễn giảm thực hiện Báo cáo giám sát môi trường.

2.Tần suất nộp quan trắc và lập báo cáo giám sát môi trường bình dương (nay là Báo cáo quan trắc môi trường)?

– 1 lần/năm và nộp trước ngày 31/01 của năm kế tiếp thay vì ngày 31/03 như quy định tại Công văn 4228 trước đây.

3.Hình thức báo cáo thực hiện quan trắc và lập báo cáo giám sát môi trường bình dương?

-Theo Phụ lục A2 của Thông tư 43/2015/BTNMT.

4.Yêu cầu về số lượng mẫu quan trắc:

Tuân thủ theo đúng chương trình giám sát môi trường trong hồ sơ môi trường ban đầu (ĐTM, Đề án, Kế hoạch, Cam kết bảo vệ môi trường). Nếu Doanh nghiệp có thực hiện quan trắc và lập báo cáo, tuy nhiên quan trắc sai so với chương trình giám sát đã cam kết sẽ bị phạt theo quy định tại Nghị định 155/2016/BTNMT.

5.Yêu cầu về đơn vị quan trắc môi trường:

Đơn vị quan trắc môi trường phải có đủ giấy phép phân tích môi trường (Vimcerts) theo quy định, chỉ được đo đạc và phân tích các chỉ tiêu đã được chứng nhận. Nếu Doanh nghiệp phối hợp với trung tâm không có đầy đủ chức năng và ra kết quả các chỉ tiêu môi trường chưa được chứng nhận sẽ bị phạt từ 80.000.000 – 100.000.000 (điểm e, khoản 7, điều 12 của Nghị định 155/2016/BTNMT).

6.Thời hạn nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại:

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại phải nộp trước ngày 31/01 hằng năm.

Để trả chi phí hợp lý và thực hiện quan trắc và lập báo cáo giám sát môi trường bình dương theo đúng quy định, hãy gọi ngay cho chúng tôi: 0986.301.755 (Mrs. Hoài Ân) để được tư vấn miễn phí.


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0987.229.115 (Mrs. An Trinh) – 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân)

Email: antrinh1404@gmail.comvonguyenhoaian.mt@gmail.com

Địa chỉ: 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.