kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường
Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

28 Th2 2017

Kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi mới được thay thế cho tên cũ Cam kết bảo vệ môi trường được áp dụng chính thức từ ngày 14/2/2015 từ Chính phủ ban hành thông qua nghị định số 18/2015/NĐ-CP Kế hoạch bảo vệ môi trường được xem là hồ sơ căn cứ pháp […]

Xem thêm
Kế hoạch bảo vệ môi trường
Kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương năm 2016

26 Th2 2017

Tỉnh Bình Dương hiện nay là tỉnh chiếm nhiều khu công nghiệp trong khu vực Đông Nam Bộ nước ta. Với nhiều khu công nghiệp được tập trung lại như vậy, tỉnh Bình Dương luôn phải chú ý đến những vấn đề về bảo vệ môi trường. Việc hợp tác với các doanh nghiệp đang […]

Xem thêm
Kế hoạch bảo vệ môi trường
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

22 Th2 2017

Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh sản xuất. Các doanh nghiệp phải thường xuyên lưu ý về những vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, cũng như chấp hành đúng các quy […]

Xem thêm
Kế hoạch bảo vệ môi trường

15 Th11 2016

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ mang tính pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ doanh nghiệp đối với Cơ quan Nhà nước. Trong đó, chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay