báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tính cấp thiết về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

13 Th7 2018

Thực trạng vấn đề môi trường của Việt Nam? Trong nền kinh tế đag phát triển của nước ta hiện nay, tình hình môi trường chất lượng sống cũng dần được quan tâm và chú trọng nhiều hơn. Trong một số liệu thống kê cho thấy: hàng năm cả nước xài hơn 100.000 tấn hóa […]

Xem thêm
Quyết định 13/2016/QĐ -UBND Tỉnh Bình Dương về báo cáo giám sát môi trường

2 Th10 2017

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì? vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ? Để trả lời câu hỏi này chúng tôi, công ty môi trường lighthouse với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành môi trường, sẽ giải đáp cho bạn: Báo cáo giám sát môi trường […]

Xem thêm
Quy định mới về báo cáo giám sát môi trường định kỳ

8 Th8 2017

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới được Bộ TN&MT ban hành có Chương VI nêu rõ các quy định về việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ phát […]

Xem thêm
Các điều khoảng về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

23 Th7 2017

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một trong những văn bản bắt buộc trong hồ sơ bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức của bạn chưa biết rõ đây là gì, những quy định, thời gian thực hiện, […]

Xem thêm
Những chỉ thị môi trường trong lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

23 Th7 2017

Điều 1: Bộ chỉ thị môi trường trong lập Con số giám sát môi trường định kỳ: 1. Bộ chỉ thị môi trường đất nước gồm 36 chỉ thị môi trường, 93 chỉ thị thứ cấp được phân thành 05 lực lượng, gồm: đội ngũ chỉ thị động lực, hàng ngũ chỉ thị áp lực, […]

Xem thêm
Những quy định chung về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

11 Th7 2017

1. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?  Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là hình thức báo cáo kết quả môi trường và chất lượng hiện trạng môi trường của dự án, nhà máy, khu công nghiệp, chế xuất, nhà xưởng lên cơ quan chức năng có thẩm […]

Xem thêm
Hướng dẫn điền báo cáo giám sát môi trường định kỳ

10 Th7 2017

HƯỚNG DẪN ĐIỀN CÁC THÔNG TIN BIỂU MẪU BÁO CÁO           GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ 06 tháng đầu năm (cuối năm)…….. THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN Tên đơn vị: tên Công ty Địa chỉ: địa chỉ vị trí xưởng sản xuất Điện thoại Fax Giám đốc Tên nhân viên phụ trách […]

Xem thêm
Những điều cần biết quản lý số liệu báo cáo giám sát môi trường định kỳ

10 Th7 2017

Những điều cần biết về quản lý số liệu (báo cáo giám sát môi trường định kỳ): I/. Quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi trường định kỳ): 1. Số liệu quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi trường định kỳ) gồm: a) Kết quả quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi […]

Xem thêm
Những quy định rõ về quan trắc báo cáo giám sát môi trường

25 Th5 2017

Bộ TN&MT vừa hoàn thiện bản dự thảo Thông tư về hoạt động quan trắc môi trường báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Theo chậm triển khai, lần trước nhất tần suất quan trắc môi trường được quy định rõ ràng cụ thể; việc quan trắc môi trường sẽ được tiến hành hàng […]

Xem thêm
bao cao giam sat moi truong dinh ky
Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

24 Th5 2017

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì? vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ? Để trả lời câu hỏi này chúng tôi, công ty môi trường lighthouse với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành môi trường, sẽ giải đáp cho bạn: Báo cáo giám sát môi trường […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay