Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

Tag Archives: báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tính cấp thiết về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Tính cấp thiết về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Thực trạng vấn đề môi trường của Việt Nam? Trong nền kinh tế đag phát triển của nước ta hiện nay, tình hình môi trường chất lượng sống cũng dần được quan tâm và chú trọng nhiều hơn. Trong một số liệu thống kê cho thấy: hàng năm cả nước xài hơn 100.000 tấn hóa […]

Xem Thêm

Những điều cần biết quản lý số liệu báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Những điều cần biết quản lý số liệu báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Những điều cần biết về quản lý số liệu (báo cáo giám sát môi trường định kỳ): I/. Quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi trường định kỳ): 1. Số liệu quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi trường định kỳ) gồm: a) Kết quả quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi […]

Xem Thêm

Gọi ngay