kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết

Kế hoạch bảo vệ môi trường
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

22 Th2 2017

Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh sản xuất. Các doanh nghiệp phải thường xuyên lưu ý về những vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, cũng như chấp hành đúng các quy […]

Xem thêm
Kế hoạch bảo vệ môi trường

15 Th11 2016

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ mang tính pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ doanh nghiệp đối với Cơ quan Nhà nước. Trong đó, chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay