Quan trắc môi trường và Lập Báo cáo công tác BVMT

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I./ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ HỒ SƠ NHƯ THẾ NÀO?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là hoạt động thường niên được kết hợp với các loại báo cáo quan trọng khác như quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại và quản lý nhập khẩu phế liệu. Doanh nghiệp thực hiện loại báo cáo này định kỳ và có được quy định chi tiết trong nhiều văn bản, nghị định và thông tư khác nhau. Dưới đây là những quy định chi tiết liên quan đến báo cáo công tác BVMT mà doanh nghiệp phải tuân thủ để hoàn thiện báo cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

II./ CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

III./ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thời gian nộp báo cáo công tác BVMT: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT định kỳ hằng năm trước ngày 05/01 của năm tiếp theo.

Căn cứ vào Điều 118 Luật BVMT 2020, hằng năm, việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của năm trước đó được thực hiện theo quy định sau đây:

– Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 01;

– Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 01;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02;

– Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên trong năm của Quốc hội.

VI./ NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Khoản 3 Điều 119 Luật BVMT 2020 quy định về nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

– Kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải;

– Kết quả khắc phục các yêu cầu về bảo vệ môi trường của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

– Kết quả quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động, liên tục;

– Công tác quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại;

– Công tác quản lý phế liệu nhập khẩu (nếu có);

– Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (nếu có);

– Các kết quả, hoạt động, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

V./ QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Quá trình thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được chia thành các giai đoạn cụ thể để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của quá trình này. Dưới đây là các bước quan trọng trong quy trình:

Bước 1: Khảo sát, đánh giá sơ bộ về nguồn thải của cơ sở

Bước 2: Quan trắc, đo đạc, phân tích các nguồn thải tại cơ sở

Bước 3: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Bước 4: Trình, nộp cơ quan có thẩm quyền

Trong trường hợp còn vướng mắc, Quý Khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Lighthouse theo Hotline 028.6681.9722. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí liên quan đến báo cáo công tác bảo vệ môi trường.


Logo
CTY TNHH Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường LIGHTHOUSE
0986.301.755 - ☎ 0918.019.001
📬 an.nguyen@moitruonglighthouse.com
🔎 https://moitruonglighthouse.com/
🏘 Trụ sở chính: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. HCM
🏘 Văn phòng miền Nam: Tầng 4, Toà nhà Lucky House, 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
🏘 Văn phòng miền Bắc: Tầng 3, Toà nhà Lakeview Nam Hải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
🏘 Văn phòng miền Trung: 387 Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *