Quan Trắc Môi Trường Định Kì Là Gì?

Môi trường hiện nay đang bị đe dọa bởi nhiều tác động đến từ con người, các yếu tố gây ô nhiễm chủ yếu đến từ là từ các hoạt động sản xuất của con người, phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Để đảm bảo môi trường sống của con người và các loài sinh vật sống sung quan cần phải có ý thức hơn nữa chung tay góp phần bảo vệ môi trường.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì ?

Quan trắc môi trường là những hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường theo thời gian định kỳ. Theo các chỉ tiêu được quy định về vật lý và hóa học của các thành phần môi trường. Thực hiện quá trình đo lường để cung cấp các đánh giá phản ánh những tác động và sự chuyển biến của môi trường ở từng thời gian khác nhau.

Mục đích của việc thực hiện quan trắc môi trường là đánh giá môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào.  Hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường sống xung quanh. Có những giải pháp cứu cánh kịp thời.

Đối tượng nào cần phải thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh và hoạt động tại Việt Nam. Có hoạt động kinh doanh sản xuất có khả năng phát sinh ô nhiễm ảnh hưởng đến các yếu tố trong tài nguyên môi trường.

Cụ thể hơn là các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, các trung tâm thương mại, nhà máy, nhà xưởng, trường học, bệnh viện,… .Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành sản xuất, kinh doanh đều phải tiến hành báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Các bước báo cáo quan trắc định kỳ

Bước 1:Tiến hành khảo sát, thu thập các số liệu liên quan đến tình trạng hoạt động của các công ty có liên quan đến điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế – xã hội và thu thập dữ liệu về hiện trạng môi trường xung quanh nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Bước 2: Thu thập và xác định các nguồn ô nhiễm như khí thải, nước thải,chất thải,… phát sinh ra ngoài môi trường.

Bước 3: thực hiện việc đo đạc, thống kê các thông số của mẫu nước thải, khí thải, chất thải môi trường xung quanh. Định kỳ đo, lấy mẫu các thông số đặc trưng của các tác nhân gây hại của môi trường xung quanh cơ sở sản xuất.

Bước 4: liệt kê và đánh giá lại các biện pháp xử lý ô nhiễm đã và đang sử dụng trong thời gian sản xuất.

Bước 5: Đưa ra các biện pháp khắc phục và dự phòng sự cố

Bước 6: Cam kết về thời gian, biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

Bước 7: hoàn thành hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Bước 8: doanh nghiệp ký và xác nhận hồ sơ.

Bước 9: nộp báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền để thẩm định phê duyệt tại nơi dự án triển khai và hoạt động.

Môi trường sống bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của con người và cả những sinh vật sinh quan. Điều này còn có thẻ đem lại những hậu quả không thể lường được đến với thế hệ mai sau. Bởi thế đây không còn là nhiệm vụ của nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.