Kiểm toán môi trường là gì?

Kiểm toán môi trường là công tác giúp giảm thiểu các rủi ro về môi trường cũng như sức khỏe cộng đồng. Đóng góp vào việc cải thiện công tác quản trị môi trường ở mức độ doanh nghiệp trong hiện trạng Việt Nam đang  là quốc gia có tốc độ tăng trưởng, phát triển nằm trong top đầu châu Á.

Kiểm toán môi trường
Kiểm toán môi trường là gì?

1. Ý nghĩa của việc kiểm toán môi trường

Trong những năm qua, vấn đề môi trường đã và đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đặt quan điểm“Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế” làm tiên quyết, nhiều chính sách, quy định đã được Chính phủ ban hành nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, hướng đến những mục tiêu phát triển bền vững hơn nữa.

Trong đó, nhấn mạnh quan điểm phát triển nhanh nhưng vẫn không quên gắn liền với phát triển bền vững, đây là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

KTMT là công cụ hỗ trợ thực hiện hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

Trước các vấn đề môi trường đang diễn ra hiện nay, kiểm toán môi trường (KTMT) được nhìn nhận như một công cụ cung cấp những thông tin về môi trường, làm cơ sở cho các đánh giá khả năng gây ra rủi ro cho môi trường bởi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. KTMT chính là nghĩa vụ môi trường của doanh nghiệp, cũng như mức độ thỏa mãn đối với các tiêu chuẩn hoặc luật lệ của nhà nước về môi trường.

Kiểm toán môi trường là một trong những công cụ hỗ trợ cho việc thực hiện hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Không những thế, KTMT còn giúp giảm thiểu đáng kể các rủi ro về môi trường cũng như rủi ro về sức khỏe cộng đồng, góp phần cải thiện công tác quản trị môi trường ở mức độ doanh nghiệp. KTMT là thao tác hỗ trợ cho việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức sản xuất – kinh doanh trong bảo vệ môi trường lâu bền.

2. Thực hiện kiểm toán môi trường như thế nào?

Kiểm toán môi trường là gì
Quy trình thực hiện kiểm toán môi trường

Kiểm toán môi trường phải được thực hiện thông qua một nhóm chuyên gia môi trường có đầy đủ năng lực, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm trong công tác quản lý – tư vấn môi trường. Các bước thực hiện bao gồm:

  • Chuẩn bị danh mục những câu hỏi, checksheet về môi trường;
  • Thực hiện khảo sát, đọc hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Liên kết, kiểm tra các hồ sơ pháp lý hiện hữu và đối chiếu với hệ thống quản lý thực tế;
  • Rà soát các hạng mục đã hoàn thành và đánh giá hiệu quả công việc;
  • Đưa ra các hạng mục chưa được hoàn thành và đề xuất biện pháp quản lý/ xử lý;
  • Đối với các hạng mục đã hoàn thành nhưng chưa đạt hiệu quả hoặc chưa tiết kiệm chi phí, nhóm Kiểm toán tư vấn đề nghị biện pháp khác phù hợp hơn;
  • Kết thúc kiểm toán: tiến hành tổ chức cuộc họp với Trưởng ban đề nghị kiểm toán tại cơ sở và nhân sự có liên quan. Nhóm kiểm toán trình bày tổng quát những nội dung đã và chưa đạt được mục tiêu, đề xuất biện pháp cải thiện và phương án xử lý.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có từng yêu cầu khác nhau nên chúng ta sẽ có phạm vi kiểm toán môi trường khác nhau. Tổng thời gian kiểm toán dao động từ 10 – 15 ngày tuỳ phạm vi thực hiện của từng đề án..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.