Tin Tức Môi Trường

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

30 Th7 2018

Như các định nghĩa trước báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM còn có tên tiếng anh là EIA là quá trình phân tích đánh giá giá dự báo tác độn của dự án đến môi trường,  là cơ sở để đề ra các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, là […]

Xem thêm
Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

26 Th7 2018

Theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước. Tại khoản 1 điều 15 của bộ luật quy định tài nguyên nước bao gồm: giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước, giấy phép khai thác sử dụng […]

Xem thêm
Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

26 Th7 2018

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì? Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật, có thể khái quát đề án bảo vệ môi trườn chi tiết là việc lập ra các đề án […]

Xem thêm
Sự hình thành báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

24 Th7 2018

1. Khái niệm: Đánh giá tác động môi trường ĐTM tiếng anh là EIA là sự đánh giá, phân tích, dự đoán các tác động của dự án đến môi trường từ các tác động tích cực- tiêu cực và các kía cạnh tự nhiên kinh tế xã hội. 2. Mục đích: Đây là một […]

Xem thêm
Quy trình đề án bảo vệ môi trường chi tiết

21 Th7 2018

Đề án bảo vệ môi trường là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Song song đó, đề án còn đánh giá mức độ tác động các nguồn ô […]

Xem thêm
Vai trò của quan trắc môi trường định kỳ

5 Th7 2018

Như các khái niệm đã được trình bày ở các phần trước, quan trắc môi trường ( monitoring) được hiểu đơn giản là quá trình đo đạc và thu thập thông tin thường xuyên các tính chất sinh- hóa- lý của thành phần môi trường của các dự án như nhà máy, xưởng sản xuất, […]

Xem thêm
Tổng quan về Quan trắc môi trường định kỳ

2 Th7 2018

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ : Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan thẩm quyền. Đây là tên gọi mới thay thế cho tên gọi cũ là báo cáo giám sát […]

Xem thêm
Quy trình xin cấp giấy phép xả thải

28 Th6 2018

Giấy phép xả thải là loại giấy phép cho phép các doanh nghiệp thực hiện việc xả thải đúng quy cách, không gây ô nhiễm môi trường. Để được cấp loại giấy phép này, các doanh nghiệp sản xuất phải làm theo những bước sau: a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị đầy […]

Xem thêm
Các trường hợp cần xin giấy phép xả thải

27 Th6 2018

Xả thải vào nguồn nước là một công đoạn mà hầu như các công ty xí nghiệp, các đô thị, các hộ gia đình,.. các  đều thực hiện. Trong nước thải có chứa ít nhiều những chất độc hại gây ô nhiễm môi trường. Nhưng một số ít trong đó được miễn không cần phải […]

Xem thêm
Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ – phần 2

26 Th6 2018

Trong phần trước, chúng ta đã nói đến 4 quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ của Môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; Môi trường nước mặt lục địa; Môi trường nước dưới đất; Môi trường nước biển. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ nói […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay