Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

Tag Archives: xử lý nước thải bột mì

Hệ thống xử lý nước thải môi trường – xử lý nước thải bột mì

Hệ thống xử lý nước thải môi trường – xử lý nước thải bột mì

Nước thải chế biến tinh bột mì và Hệ thống xử lý nước thải môi trường: Nước thải từ nhà máy chế biến tinh bột mì gồm 2 loại chính: Nước rửa củ: là nước thải từ công đoạn rửa, loại bỏ phần rễ, lớp võ gỗ và đất cát bám trước khi đưa váo máy […]

Xem Thêm

Hệ thống xử lý nước thải bột mì

Hệ thống xử lý nước thải bột mì

Quy trình xử lý nước thải bột mì từ nhà máy chế biến tinh bột mì gồm 2 loại chính: –Nước rửa củ: là nước thải từ công đoạn rửa, loại bỏ phần rễ, lớp võ gỗ và đất cát bám trước khi đưa váo máy nghiền. Theo ước tính, lượng nước thải rửa củ […]

Xem Thêm

Gọi ngay