viết báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các điều khoảng về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

23 Th7 2017

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một trong những văn bản bắt buộc trong hồ sơ bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức của bạn chưa biết rõ đây là gì, những quy định, thời gian thực hiện, […]

Xem thêm
Những chỉ thị môi trường trong lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

23 Th7 2017

Điều 1: Bộ chỉ thị môi trường trong lập Con số giám sát môi trường định kỳ: 1. Bộ chỉ thị môi trường đất nước gồm 36 chỉ thị môi trường, 93 chỉ thị thứ cấp được phân thành 05 lực lượng, gồm: đội ngũ chỉ thị động lực, hàng ngũ chỉ thị áp lực, […]

Xem thêm
Những quy định chung về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

11 Th7 2017

1. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?  Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là hình thức báo cáo kết quả môi trường và chất lượng hiện trạng môi trường của dự án, nhà máy, khu công nghiệp, chế xuất, nhà xưởng lên cơ quan chức năng có thẩm […]

Xem thêm
bao cao giam sat moi truong dinh ky
Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

24 Th5 2017

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì? vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ? Để trả lời câu hỏi này chúng tôi, công ty môi trường lighthouse với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành môi trường, sẽ giải đáp cho bạn: Báo cáo giám sát môi trường […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay