Quy định mới về báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Quy định mới về báo cáo giám sát môi trường định kỳ

8 Th8 2017

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới được Bộ TN&MT ban hành có Chương VI nêu rõ các quy định về việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ phát […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến
error: Content is protected !!