lập giấy phép xả thải

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

26 Th7 2018

Theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước. Tại khoản 1 điều 15 của bộ luật quy định tài nguyên nước bao gồm: giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước, giấy phép khai thác sử dụng […]

Xem thêm
Quy trình xin cấp giấy phép xả thải

28 Th6 2018

Giấy phép xả thải là loại giấy phép cho phép các doanh nghiệp thực hiện việc xả thải đúng quy cách, không gây ô nhiễm môi trường. Để được cấp loại giấy phép này, các doanh nghiệp sản xuất phải làm theo những bước sau: a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị đầy […]

Xem thêm
Các trường hợp cần xin giấy phép xả thải

27 Th6 2018

Xả thải vào nguồn nước là một công đoạn mà hầu như các công ty xí nghiệp, các đô thị, các hộ gia đình,.. các  đều thực hiện. Trong nước thải có chứa ít nhiều những chất độc hại gây ô nhiễm môi trường. Nhưng một số ít trong đó được miễn không cần phải […]

Xem thêm
Giấy phép xả thải vào nguồn nước

20 Th6 2018

Định nghĩa giấy phép xả thải vào nguồn nước Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một loại giấy phép tài nguyên nước mà các cơ sở sản xuất, kinh danh dịch vụ hoặc nuôi trồng thủy sản nếu muốn bắt đầu hoạt động thì phải được cơ quan nhà nước cấp cho. Trong […]

Xem thêm
Điều kiện để cấp giấy phép xả thải

2 Th10 2017

Theo như (NĐ 201/2013 NĐ-CP và TT 27/2017/BTNMT): Điều kiện cấp mới giấy phép xả thải: Cơ sở có hệ thống xử lý nước thải (đã đi vào hoạt động) Có giấy phép đấu nối ( nếu thải vào cống chung của thành phố) Các cơ sở phải làm lập giấy phép xả thải Cơ […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay