hồ sơ giấy phép xả thải

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

20 Th6 2018

Định nghĩa giấy phép xả thải vào nguồn nước Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một loại giấy phép tài nguyên nước mà các cơ sở sản xuất, kinh danh dịch vụ hoặc nuôi trồng thủy sản nếu muốn bắt đầu hoạt động thì phải được cơ quan nhà nước cấp cho. Trong […]

Xem thêm
Hướng dẫn đăng ký giấy phép xả thải

12 Th11 2016

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một trong những thủ tục giấy phép đóng vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu của mọi cơ sở, công ty, doanh nghiệp,… trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH MTV Môi trường LingtHouse – công ty chuyên tư vấn về […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay