điều khoảng báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các điều khoảng về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

23 Th7 2017

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một trong những văn bản bắt buộc trong hồ sơ bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức của bạn chưa biết rõ đây là gì, những quy định, thời gian thực hiện, […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến
error: Content is protected !!