đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

26 Th7 2018

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì? Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật, có thể khái quát đề án bảo vệ môi trườn chi tiết là việc lập ra các đề án […]

Xem thêm
Quy trình đề án bảo vệ môi trường chi tiết

21 Th7 2018

Đề án bảo vệ môi trường là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Song song đó, đề án còn đánh giá mức độ tác động các nguồn ô […]

Xem thêm
Lưu ý khi lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

1 Th6 2017

Mô tả các nguồn chất thải, các tác động môi trường của cơ sở, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể như thế nào trong đề án bảo vệ môi trường đơn giản? 1. Các nguồn phát sinh chất thải Nước thải Chất thải rắn thông thường Chất thải nguy hại Khí […]

Xem thêm
Kế hoạch quản lý môi trường của đề án bảo vệ môi trường đơn giản

1 Th6 2017

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải nêu được các hoạt động của tổ chức tiến hành nhằm khắc phục hậu quả do quá trình sản xuất, kinh doanh của mình gây ra và góp phần xây dựng các yếu tố của môi trường sống ngày càng tốt hơn. Kế hoạch quản lý […]

Xem thêm
đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

22 Th5 2017

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại hồ sơ bắt buộc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trình bày về những chính sách, hoạt động khắc phục những tác động mà mình gây qua cho môi trường xung quanh. Việc lập đề án bảo vệ môi trường góp phần thể […]

Xem thêm
Môi trường LightHouse tư vấn và thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản

4 Th5 2017

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa làm phát  triển kinh tế đất nước, kéo theo đó là những hậu quả khôn lường nếu không có một giải pháp triệt để cải thiện môi trường sống hiện nay.  Đây sẽ là câu trả lời cho những  doanh nghiệp còn bỡ ngỡ với việc  làm sao […]

Xem thêm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?

11 Th3 2017

I/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản ? – Trước tiên chúng ta cần phải nắm “Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?“: Đề án bảo vệ môi trường thực chất là 1 bản pháp lý mà các công ty phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá […]

Xem thêm
de-an-ba-ve-moi-truong-don-gian
Hướng dẫn làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản

15 Th11 2016

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là loại hồ sơ môi trường được đưa ra để khắc phục hậu quả do những cơ sở, doanh nghiệp chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường mà đã đi vào hoạt động sản xuất. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày một tăng […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay