đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

26 Th7 2018

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì? Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật, có thể khái quát đề án bảo vệ môi trườn chi tiết là việc lập ra các đề án […]

Xem thêm
Quy trình đề án bảo vệ môi trường chi tiết

21 Th7 2018

Đề án bảo vệ môi trường là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Song song đó, đề án còn đánh giá mức độ tác động các nguồn ô […]

Xem thêm
Tổng quan về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

24 Th6 2018

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì ? Đề án bảo vệ môi trường là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Song song đó, đề […]

Xem thêm
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho bệnh viện

16 Th7 2017

Theo luật bảo vệ môi trường năm 2015 cộng sở hữu chủ trương của nhà nước nâng cấp xây mới bệnh viện, trạm y tế những tuyến dưới như thị xã, huyện, thị trấn … nhằm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho dân chúng trên toàn quốc. Vừa qua nhất là nghị định 18/2015/NĐ-CP […]

Xem thêm
đề án bảo vệ môi trường
Mô tả tóm tắt về cơ sở trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết

22 Th5 2017

Mô tả về cơ sở như thế nào, tóm tắt những gì, tuân thủ yêu cầu, quy định ra sao? Tham khảo chia sẻ sau đây để biết thêm thông tin chi tiết về những yếu tố cần có trong một bản tóm tắt về cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh khi làm […]

Xem thêm
Những điều cần biết về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

4 Th5 2017

Môi trường ngày chịu hậu quả nặng nề từ những hành động khai thác bừa bãi của con người. Ngoài ra những hoạt động kinh doanh, sản xuất nếu không xử lý một cách hợp lý những chất liệu sau sản xuất thì đó cũng sẽ trở thành những chất thải, thành phần gây ô […]

Xem thêm
đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Cơ quan nào thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết

22 Th3 2017

Điều 1. Các đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, doanh nghiệp đã đi vào sản xuất trước ngày 01 tháng 4 năm 2015, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được […]

Xem thêm
đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Hướng dẫn làm đề án bảo vệ môi trường chi tiết

12 Th11 2016

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một loại thủ tục pháp lý mà những doanh nghiệp phải làm theo quy định của pháp luật. Việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. Công ty, doanh […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay