đề án bảo vệ môi trường

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

26 Th7 2018

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì? Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật, có thể khái quát đề án bảo vệ môi trườn chi tiết là việc lập ra các đề án […]

Xem thêm
Quy trình đề án bảo vệ môi trường chi tiết

21 Th7 2018

Đề án bảo vệ môi trường là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Song song đó, đề án còn đánh giá mức độ tác động các nguồn ô […]

Xem thêm
Tổng quan về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

24 Th6 2018

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì ? Đề án bảo vệ môi trường là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Song song đó, đề […]

Xem thêm
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho bệnh viện

16 Th7 2017

Theo luật bảo vệ môi trường năm 2015 cộng sở hữu chủ trương của nhà nước nâng cấp xây mới bệnh viện, trạm y tế những tuyến dưới như thị xã, huyện, thị trấn … nhằm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho dân chúng trên toàn quốc. Vừa qua nhất là nghị định 18/2015/NĐ-CP […]

Xem thêm
đề án bảo vệ môi trường
Mô tả tóm tắt về cơ sở trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết

22 Th5 2017

Mô tả về cơ sở như thế nào, tóm tắt những gì, tuân thủ yêu cầu, quy định ra sao? Tham khảo chia sẻ sau đây để biết thêm thông tin chi tiết về những yếu tố cần có trong một bản tóm tắt về cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh khi làm […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay