báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Quy trình lập báo cáo tác động môi trường ĐTM mới nhất 2018

21 Th6 2018

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM  (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích,đánh giá, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự […]

Xem thêm
Đề nghị kiểm soát đặc biệt với dự án nguy cơ ô nhiễm môi trường cao

23 Th8 2017

Cơ quan chức năng chính quyền xác định các khả năng những cơ sở có nguy cơ ảnh hưởng môi trường để thường xuyên kiểm tra. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm kiểm soát đặc thù có cơ sở vật chất có nguy […]

Xem thêm
Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm như thế nào?

17 Th7 2017

Khi các doanh nghiệp đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng thì báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là một trong những thủ tục mà các cơ quan hành chính yêu cầu để có thể xem xét hồ sơ quyết định cấp giấy phép. Báo cáo đánh giá tác động […]

Xem thêm
Vai trò của báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM

17 Th7 2017

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay còn được gọi tắt là ĐTM là chỉ số giám định những ảnh hưởng hay tác động môi trường của dự án doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy khu chế biến tác động […]

Xem thêm
Lại xin phá rừng làm công nghiệp

1 Th6 2017

TTO – UBND tỉnh Thái Bình đã trình Bộ Tài nguyên – môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm) dự án lấn 320ha biển lấy mặt bằng làm công nghiệp, trong đó sẽ xóa bỏ 150ha rừng ngập mặn.Lại xin phá rừng làm […]

Xem thêm
Thời gian làm báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm bao lâu?

16 Th2 2017

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Con số giám định báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hay còn gọi ĐTM được xem là giấy tờ giám định tác động hỗ tương giữa Dự án với những nhân tố kinh tế, phố hội và bỗng dưng. Theo doanh nghiệp […]

Xem thêm
Bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM

10 Th2 2017

báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM là gì? vì sao những công ty nào cũng phải làm? Đối tượng, cty nào nên làm báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM. Sau đây, bản sơ lược tóm lược về báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM: của doanh nghiệp […]

Xem thêm
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM.

6 Th2 2017

Theo như văn bản thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đề án báo cáo ảnh hưởng môi trường DTM. Vào khoảng ngày 15/7/2015, chính phủ có thông tư 27/2015/TT-BTNMT về Tìm hiểu môi trường chiến lược, Nhận định ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, UBND cấp […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến
error: Content is protected !!