Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

Category: Sản Phẩm

Hệ thống xử lý nước thải bột mì

Hệ thống xử lý nước thải bột mì

Quy trình xử lý nước thải bột mì từ nhà máy chế biến tinh bột mì gồm 2 loại chính: –Nước rửa củ: là nước thải từ công đoạn rửa, loại bỏ phần rễ, lớp võ gỗ và đất cát bám trước khi đưa váo máy nghiền. Theo ước tính, lượng nước thải rửa củ […]

Xem Thêm

Gọi ngay