Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

Category: Báo Cáo Giám Sát(Quan Trắc Môi Trường)

Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ – phần 2

Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ – phần 2

Trong phần trước, chúng ta đã nói đến 4 quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ của Môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; Môi trường nước mặt lục địa; Môi trường nước dưới đất; Môi trường nước biển. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ nói […]

Xem Thêm

Gọi ngay