Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

Category: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm

Điều kiện cần có khi làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều kiện cần có khi làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Như các khái niệm trước chúng tôi đã đề cập, báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động của dự án để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi thực hiện dự án đó. Vậy đối tượng nào cần phải làm báo […]

Xem Thêm

Tính cấp thiết về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Tính cấp thiết về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Thực trạng vấn đề môi trường của Việt Nam? Trong nền kinh tế đag phát triển của nước ta hiện nay, tình hình môi trường chất lượng sống cũng dần được quan tâm và chú trọng nhiều hơn. Trong một số liệu thống kê cho thấy: hàng năm cả nước xài hơn 100.000 tấn hóa […]

Xem Thêm

Gọi ngay