Báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm

Sự hình thành báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

24 Th7 2018

1. Khái niệm: Đánh giá tác động môi trường ĐTM tiếng anh là EIA là sự đánh giá, phân tích, dự đoán các tác động của dự án đến môi trường từ các tác động tích cực- tiêu cực và các kía cạnh tự nhiên kinh tế xã hội. 2. Mục đích: Đây là một […]

Xem thêm
Tính cấp thiết về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

13 Th7 2018

Thực trạng vấn đề môi trường của Việt Nam? Trong nền kinh tế đag phát triển của nước ta hiện nay, tình hình môi trường chất lượng sống cũng dần được quan tâm và chú trọng nhiều hơn. Trong một số liệu thống kê cho thấy: hàng năm cả nước xài hơn 100.000 tấn hóa […]

Xem thêm
Quy trình lập báo cáo tác động môi trường ĐTM mới nhất 2018

21 Th6 2018

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì? Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM  (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích,đánh giá, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay